Wat betekent een positieve of negatieve uitslag?


De Coronaproof Antigeentest

De Coronaproof antigeentesttest toont aan of je geïnfecteerd bent met het coronavirus. Met een wattenstaafje wordt er wat neusslijm afgenomen. Het testapparaat analyseert binnen 12 minuten of het coronavirus in het slijm aanwezig is.

Een positieve uitslag betekent dat het coronavirus aanwezig is en je geïnfecteerd bent met het coronavirus.

Een negatieve uitslag betekent dat er geen coronavirus detecteerbaar is en u niet besmet bent met het coronavirus.

De Coronaproof antigeentest herkent specifieke eiwitstructuren van het virus. De test is sneller dan de gangbare PCR-test die door de GGD gebruikt wordt. Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft aangegeven dat de overheid op termijn ook snelle antigeentesten (virus testen) wil introduceren https://nos.nl/artikel/2348985-vanaf-november-coronasneltesten-in-nederland-verwacht-minister-de-jonge.html]. Onze test is door de fabrikant onderzocht om de betrouwbaarheid vast te stellen.

De Coronaproof antigeentest laat alleen zien of je corona hebt op het moment dat de test wordt afgenomen. Het toont niet aan of je eerder corona hebt gehad.

De virustest is daarom geschikt om een acute infectie aan te tonen.

De Coronaproof immuuntest

De Coronaproof immuuntest toont antilichamen in het bloed aan. Antilichamen zijn belangrijk voor de bescherming tegen het virus dat COVID-19 veroorzaakt. De Coronaproof immuuntest gebruikt de aanwezigheid (of afwezigheid) van antilichamen in het bloed als bewijs dat je met het virus geïnfecteerd (of niet geïnfecteerd) bent geweest.

Een negatieve uitslag betekent dat je nog niet in aanraking geweest bent met het virus. Je hebt nog geen immuniteit ontwikkeld en bent volledig vatbaar voor een infectie. De hoeveelheid antilichamen kan in verloop van tijd dalen, waardoor het soms niet meer detecteerbaar is.

Een positieve uitslag betekent dat je antilichamen hebt tegen het coronavirus als gevolg van een eerdere infectie. Hoewel wetenschappers voorzichtig zijn met het trekken van conclusies uit een positieve immuuntest, lijken herinfecties met het virus tot nu toe incidenteel. Uit vervolgonderzoek moet blijken óf en hoe lang immuniteit na een eerste infectie aanhoudt.

Een onbepaalde uitslag kan in een enkel geval voorkomen bij een antilichaamconcentratie op de overgang van negatief en positief. In dat geval wordt u gevraagd om de test na één à twee weken te herhalen.

De immuuntest is niet geschikt om een acute infectie aan te tonen.